PIĄTKOWSKI, ŁUKASZ

Artikel, Studien, Kommuniques

Satzwertige Infinitivkonstruktionen mit zu im "Vertrag von Lissabon" und ihre Wiedergabe im Polnischen /Łukasz Piątkowski // w: Język w Poznaniu 7. - Poznań : Rys, 2017. - S. 109-118.

Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen / Łukasz Piątkowski //  w: Język w Poznaniu 8. - Poznań : Rys, 2017. - S. 89-98.

Perspektywy pragmatyki - jak dzieci opanowują fenomeny pragmatyczne / Łukasz Piątkowski // w: Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne. - Poznań, 2018. - S.13-19.  http://pfk.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/PFK12_pokonferencyjne.pdf

webmaster: Maciej Borkowski