PIĄTKOWSKI, ŁUKASZ

Artikel, Studien, Kommuniques

Perspektywy pragmatyki - jak dzieci opanowują fenomeny pragmatyczne / Łukasz Piątkowski // w: Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne. - Poznań, 2018. - S.13-19.  http://pfk.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/PFK12_pokonferencyjne.pdf

webmaster: Maciej Borkowski