Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


MARNIOK, ANDRZEJ

Artikel, Studien, Kommuniques

Zum Problem der Textfunktion und Deskription in einem Phänomenologischen Text / Andrzej Marniok // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 23. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1997. - [105]-114.

Zum Problem der Reinterpretation eines Originals am Beispiel der polnischen Übersetzung eines phänomenologischen Textes / Andrzej Marniok // w: Convivium 1999. - Bonn : DAAD, 1999. - S. 245-265.

Zur Rolle des metakommunikativen Verfahrens im Text / Andrzej Marniok // w: Sprache und die modernen Medien / Rolf Herwig (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2004. - S.425-435.

Nachruf  Alicja Gaca  (1931-2006) / Hanka Konieczna- Zięta , Andrzej Marniok // w: Convivium. - Bonn : DAAD, 2007. - S.367-370.

O naturze działania słowem i porozumiewania się, czyli o etycznym wymiarze działania językowego / Andrzej Marniok // w: Kwartalnik Językoznawczy 2010 (3-4). - S. 45-60.

Übersetzungen

Grzegorczyk, Anna: Die Entstehungsgeschichte des Edith-Stein-Forschungszentrums. Das Programm des Edith-Stein-Forschungszentrums / tłum. Andrzej Marniok // w: Centrum Badań im. Edyty Stein/Edith-Stein-Forschungszentrum/Edith Stein Researchcenter, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2003. - S. 29-38

Pesch, Otto Hermann: Zrozumieć Lutra, przekł. Andrzej Marniok (rozdziały 1-16) oraz Krzysztof Kowalik (Komentarze naukowe), Poznań : W drodze, 2008.

Grimberg, Martin: Seminarium Niemieckie na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu w latach 1941-45/ tłum. Andrzej Marniok // w: Kronika Miasta Poznania nr. 2-3, t. II, Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2009. - S. 155-172.

 

Rezensionen

Marniok, A. [rec.] Bartoszewicz Iwonna, Hałub Marek, Jurasz, Alina (eds.)(2004): Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT. 588 S. w: Convivium 2005. - S.372-377.

webmaster: Maciej Borkowski