Nakładem Wydziału Neofilologii UAM ukazała się publikacja elektroniczna "Das literarische Oktett. Acht junge Stimmen zur neusten deutschen Gegenwartsliteratur" pod redakcją dr Agaty Kochanowskiej i prof. Marii Wojtczak. Recenzowany tom zawiera osiem tekstów dotyczących najnowszej literatury niemieckiej prezentowanych podczas polsko-niemieckiej konferencji literaturoznawczej w ramach IV Dni Kilonii w Poznaniu, których autorami są najmłodsi pracownicy i doktoranci partnerskich Germanistyk na CAU i UAM.

Jest to kolejny już tom literaturoznawczy, będący pokłosiem współpracy poznańsko-kilońskiej. Publikacja dostępna jest w formacie PDF w Repozytorium UAM:

→ "Das literarische Oktett. Acht junge Stimmen zur neusten deutschen Gegenwartsliteratur"

webmaster: Maciej Borkowski