W Wydawnictwie UAM (seria Filologia Germańska nr 59) ukazała się monografia 
dr Violetty Frankowskiej pt. "Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie".
Niniejsza książka stanowi źródło informacji dotyczące m. in. roli płci osoby komplementowanej i komplementującej w doborze środków językowych, różnic w ujęciu polsko-niemieckim oraz wpływu różnych obiektów komplementowanych na reagowanie na komplementy.

 

webmaster: Maciej Borkowski