Ukazał się nowy numer czasopisma „Język - Komunikacja - Informacja” wydawanego przez Instytut Językoznawstwa UAM. Redaktorami 11 numeru rocznika są prof. UAM dr hab. Ilona Koutny (IJ),  prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (IJ), dr Anna Godzich (Instytut Filologii Romańskiej), dr Marcin Lewandowski (IJ) oraz prof. UAM dr hab. Janusz Taborek z Instytutu Filologii Germańskiej, a numer ten zawiera część tematyczną poświęconą badaniom nad językiem sportu.

 

Część tematyczna poświęcona językowi sportu jest pokłosiem jednodniowej konferencji „Język sportu”, która odbyła się na Wydziale Neofilologii 30 marca 2016 r., a zorganizowana została przez Grupę Badawczą Języka Sportu (SpoLaReG) we współpracy Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Romańskiej i Instytutu Językoznawstwa.

Czasopismo JĘZYK - KOMUNIKACJA - INFORMACJA 

Grupa Badawcza Języka Sportu na Wydziale Neofilologii UAM

Sympozjum Naukowe JĘZYK SPORTU (30 marca 2016 r.)

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski