Wykład otwarty dla gimnazjalistów i licealistów

23 listopada 2015 r. Instytut Filologii Germańskiej gościł uczniów z Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej, z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, z Zespołu Szkół Urszulańskich, z Gimnazjum Nr 60 w Poznaniu, z Gimnazjum w Zespole Szkół w Pobiedziskach oraz ze Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie.

Gimnazjaliści i licealiści wzięli udział w multimedialnym wykładzie pt. "Jak wygląda praca tłumacza konferencyjnego?" przygotowanym przez prof. dr hab. Beate Sommerfeld (Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego) i dra Krzysztofa Mauscha (Pracownia Technik Tłumaczenia), w którego przeprowadzenie włączył się także mgr Eric Walter.
Uczniowie mieli sposobność poznać trudną pracę tłumacza oraz wykonać wybrane ćwiczenia wprowadzające w tajniki tłumaczenia konferencyjnego.

Agnieszka Pawłowska

webmaster: Maciej Borkowski