Wykład prof. Janusza Taborka w IDS Mannheim

13 listopada 2018 r. prof. Janusz Taborek wygłosił w Instytucie Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim wykład "Auf dem Weg zu einer korpusbasierten, kookkurrenzbezogenen kontrastiven Grammatik. Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Polnischen". Wykład był 12 prelekcją w ramach Internationales Gästeforum. 

# Zapowiedź wykładu na stronie Instytutu Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim 

# Informacja o wykładzie (IDS/Facebook)

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski