Wykład prof. Janusza Taborka na Uniwersytecie w Mediolanie

25 października 2018 r. prof. Janusz Taborek wygłosił wykład plenarny podczas międzynarodowej konferencji „Kontrastive Linguistik. Linguistica constrastiva”, która odbywała się na Uniwersytecie w Mediolanie. Przedmiotem wykładu były podstawy kookurencyjnej, korpusowej gramatyki kontrastywnej.

Zaproszenie i wizyta we włoskiej uczelni powiązane były z przygotowaniem obrad sekcji „Kontrastive Korpuslinguistik”, które odbędą się podczas kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG) w roku 2020 w Palermo.

>> Oficjalna strona konferencji 

webmaster: Maciej Borkowski