Wykład dra Lothara Quinkensteina

We wtorek 15 maja br. o godz. 13:15 w s. C3. dr Lothar Quinkenstein wygłosił wykład pt. „Kilka refleksji o stosunkach polsko-niemieckich na mapie historii wzajemnych oddziaływań".

„Perspektywa „Stosunków polsko-niemieckich" często kojarzy się z obrazem dwóch sąsiadów, czyli z kontaktem o bilateralnym wymiarze.

Historia Polski i Niemiec jednak jest również historią Europy Środkowej, a tej historii wielowarstwowej i wielostronnej nie sposób ująć w stosunkach dwóch sąsiadów. Dzisiejsze granice Polski i Niemiec odzwierciedlają tylko małą część kontaktów polsko-niemieckich – lub „polsko-niemieckojęzycznych". Sama wielojęzyczność w krajobrazach habsburskich jest kluczowym aspektem dla zrozumienia kultury dawnej Europy Środkowej. Idąc tropem historii wzajemnych oddziaływań (histoire croisée), możemy odnaleźć szerokie obszary kultury wymykające się opisowi o narodowym przekroju, zakładającym, iż dana kultura / literatura mieści się w granicach określonego państwa. Na wybranych przykładach z literatury wykład przedstawia kilka aspektów transgresyjności w dawnej Europie Środkowej – cechy, którą dzisiaj przywykliśmy dostrzegać jako właściwość naszej współczesności."

Dr Lothar Quinkenstein, pracownik IFG, wykładowca na kierunku Germanistyka Interkulturowa w Collegium Polonicum w Słubicach. Liryk, prozaik, eseista, tłumacz, nauczyciel akademicki. Publikacje w polskich i niemieckich czasopismach literackich (m.in. Krautgarten, OSTRAGEHEGE, Palmbaum, Das Blättchen, Ort der Augen, AKANT, Czas Kultury, Borussia, radar, Prowincja). Autor tomików wierszy: Beim Stimmen der Saiten. Gedichte (Saarbrücken 2007), Einige Momente Karls (Hamburg 2010), gegenort. Gedichte (Lyrikedition 2000, 2013), powieści Tellurium. Roman (Dresden 2013), esejów (m.in. Erinnerung an Klara Blum: Essays und Kritiken aus der Mitte Europas, 2015) oraz artykułów naukowych. Tłumacz m.in. korespondencji Czesława Miłosza (Miłosz–Dedecius. Listy/Briefe 1958–2000, red. Przemysław Chojnowski. Łódź 2011) oraz eseistyki Henryka Grynberga (Henryk Grynberg: Unkünstlerische Wahrheit. Ausgewählte Essays. Berlin 2014). Laureat nagrody Towarzystwa Naukowego Jabłonowskich/Societas Jablonoviana w Lipsku (2017) przyznawanej za umacnianie i pogłębianie polsko-niemieckich stosunków naukowych i kulturalnych oraz nagrody poetyckiej czasopisma „Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südeuropas" (2017) za osadzoną w tradycji literatury Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej lirykę, która tropi „bolesne ślady nadal żywej historii".

webmaster: Maciej Borkowski