„Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich” (dr M. Rajch)

W środę 12 listopada 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM dr Marek Rajch, pracownik Zakładu Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich IFG, wygłosił wykład towarzyszący wystawie Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich.

Autorami wystawy są pracownicy Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt Matthias Kneip i Manfred Mack. Do obejrzenia wystawy w dniach w dniach od 6 listopada do 5 grudnia 2014 r. zapraszają Biblioteka Niemiecka - partner Goethe Institut i Biblioteka Uniwersytecka UAM. Miejsce: Gmach Główny Biblioteki Uniwersyteckiej UAM przy ul. Ratajczaka 38/4.

Informacja na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej 

webmaster: Maciej Borkowski