Warsztaty tłumaczeniowe dla szkół gimnazjalnych

W dniu 7 czerwca br. w siedzibie Wydziału Neofilologii pod auspicjami Dyrekcji IFG odbyły się w ramach projektu wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli-germanistów szkół poznańskich (Gimnazjum Nr 55 oraz Publiczne Gimnazjum Salezjańskie) spotkania z dwiema grupami młodzieży zainteresowanej m. in. pracą Instytutu Filologii Germańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dydaktycznej w dziedzinie kształcenia tłumaczy konferencyjnych.

Spotkania odbyły się w godz. od 10: 00 do 14: 00 w s. 110B. Młodzież wysłuchała krótkiej informacji o charakterze popularno-naukowym o kwestiach związanych z tłumaczeniem konferencyjnym (ustnym) i pisemnym i wzięła żywy udział w symulowanych zajęciach, polegających na przećwiczeniu niektórych aspektów kształtowania umiejętności podziału uwagi tłumacza. Zajęcia w laboratorium mające charakter zabawowy spotkały się z dużym zainteresowaniem i uwagą, o czym świadczyły pytania zadawane przez przybyłych (dwie grupy liczące po 16 osób).
Spotkanie mające na celu nawiązywanie kontaktu szkół, w tym nauczycieli przedmiotu, z IFG i aktywizowanie młodzieży w ramach procesu preorientacji zawodowej, przygotowali i przeprowadzili dr dr Beate Sommerfeld, Karolina Kęsicka i Krzysztof Mausch.

webmaster: Maciej Borkowski