Studia Germanica Posnaniensia online

Powstała strona internetowa czasopisma instytutowego Studia Germanica Posnaniensia oraz jego wersja elektroniczna w repozytorium AMUR obejmująca wszystkie artykuły opublikowane od roku 1980. 

Elektroniczna wersja czasopisma dostępna w uniwersyteckim repozytorium AMUR powstała w ramach realizacji zadania 7 projektu PO KL 4.1. UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości koordynowanego na Wydziale Neofilologii przez prof. Janusza Taborka. Stronę internetową wykonała dr Karolina Waliszewska, która jest także koordynatorem wersji elektronicznej w repozytorium. Warto podkreślić, że zbiory elektroniczne repozytorium AMUR są indeksowane przez wyszukiwarkę Google Scholar. ­  

Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Publikuje artykuły w języku niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. 

 

webmaster: Maciej Borkowski