Laboratorium Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii

Kierownik: dr Maciej Borkowski

Prac inż.-techn.:
Dariusz Ćwiąkała

 

webmaster: Maciej Borkowski