Laboratorium Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego

Kierownik: mgr Katarzyna Chełminiak

dr Romualda Braciszewska

dr Danuta Piotrowska

mgr Maria Plucińska

dr Lothar Quinkenstein

mgr Monika Schmidt

dr Michał Stefański

 

webmaster: Maciej Borkowski