Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych

Kierownik: prof. UAM dr hab. Maciej Mackiewicz

prof. UAM dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska

dr Sebastian Chudak

dr Izabela Marciniak

dr Dorota Masiakowska-Osses

dr Bernadetta Matuszak-Loose

dr Renata Rybarczyk

dr Adam Sobek

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski