Pracownia Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego

Kierownik: prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny

dr Dominika Gortych 

dr Beata Kornatowska

Doktorant:

mgr Wacław Pagórski

 

webmaster: Maciej Borkowski