Pracownia Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich i Teorii Mediów

Kierownik: prof. dr hab. Roman Dziergwa

prof. UAM dr hab. Andrzej Denka

prof. UAM dr hab. Marek Rajch

prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak

Doktoranci:

mgr Natalie Mazur

mgr Katarzyna Meinel

webmaster: Maciej Borkowski