Rada programowa grupy kierunków studiów filologia germańska
oraz język niemiecki i komunikacja w biznesie

Skład od 01.10.2020 do 30.12.2020

Przewodnicząca - dr Izabela Marciniak:
1. dr hab. Jarosław Aptacy
2. dr Romualda Braciszewska
3. prof. UAM dr hab. Andrzej Denka
4. prof. UAM dr hab. Joanna Drynda
5. dr Dominika Gortych
6. dr Karolina Kęsicka
7. prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz
8. dr Izabela Sellmer
9. dr Michał Stefański
10. prof. UAM dr hab. Marta Woźnicka

Studenci:
11. lic. Marta Ostynowicz
12. lic. Bartłomiej Prusaczyk
13. Katarzyna Witczak

webmaster: Maciej Borkowski