Rada programowa grupy kierunków studiów filologia germańska
oraz język niemiecki i komunikacja w biznesie

Skład od 01.01.2020 do 30.09.2020

Przewodnicząca - prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz:
1. dr Jarosław Aptacy
2. dr Romualda Braciszewska
3. mgr Katarzyna Chełminiak
4. prof. UAM dr hab. Andrzej Denka;
5. prof. UAM dr hab. Joanna Drynda
6. dr Karolina Kęsicka
7. dr Renata Rybarczyk
8. dr Izabela Sellmer
9. dr Michał Stefański
10. prof. UAM dr hab. Marta Woźnicka

Studenci:
11. lic. Alicja Kierończyk
12. lic. Maja Piotrowska
13. lic. Tomasz Stec
14. Marta Ostynowicz
15. Radosław Wieczorek

webmaster: Maciej Borkowski