DZIKOWSKA, KATARZYNA

 Verfasserschriften, Monographien

Ver-Antworten : Martin Buber über Sprache und Dichtung / Katarzyna Dzikowska. - Poznań : "Rys", 2006. - 158 s.

Editorische Schriften

Labyrinthe der Erinnerung : Beiträge zur österreichischen / hrsg. von  Joanna Drynda, Katarzyna Dzikowska.  - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - 342 s.

Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur / hrsg. von Hubert Orłowski und Czesław Karolak. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Barock /  hrsg. von Katarzyna Dzikowska. -  Poznań  : Wydaw. Poznańskie, 2010. - 313 s.

Artikel, Studien, Kommuniques

Spuren der Transzendenz : wie religiös sind Rilkes "Geschichten vom lieben Gott"? / Katarzyna Dzikowska // w: Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur / hrsg. von Karlheinz F. Anckenthaler. - Bern, 1995. - S.99-110.

Das Wort - Geheimnis des Theaters : zu Martin Bubers Erlebnis des Theaters / Katarzyna Dzikowska // w: Poznań Literary Papers ; 2. - Poznań, 1996. - S. [119]-130.

"Es gibt nur Eine Sprache" : über Bubers und Rosenzweigs Übersetzungsprinzipien / Katarzyna Dzikowska // w: Convivium Germanistisches Jahrbuch Polen. - Bern : DAAD, 1996. - S.25-41.

Dienst am Geist - Dienst an der Sprache : Martin Buber und die jüdische Renaissance / Katarzyna Dzikowska // w: Judentum und österreichische Literatur / J.Doll (ed.). - Poitiers, 2000. - S. 145-157.

Trzy dyskusje z Martinem Buberem - Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas, Józef Tischner / Katarzyna Dzikowska // w: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu / pod red. Józefa Baniaka. - Poznań : Wydział Teologiczny UAM, 2002. - S.63-71.

Ein festes Fundament : zum Verständnis des Wortes in der chassidischen Lehre nach Martin Buber / Katarzyna Dzikowska // w: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii ; 1. - Konin : Wydaw. PWSZ, 2002. - S.17-21.

"Nowe myślenie" jako wyzwanie dla tłumacza : o próbach przełożenia Ich und Du Martina Bubera na język polski / Katarzyna Dzikowska // w: Recepcja, transfer, przekład ; 1. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. - 95-107.

Lob der Ungleichheit : einige Betrachtungen zum Europa der Nationen / Katarzyna Dzikowska // w: Orbis Linguarum ; vol. 24. - Wrocław : Atut, 2003. - S. 339-348.

Im Schatten Luthers ? : Probleme der Übersetzung religiöser Dichtung am Beispiel der Betrachtung Matka von Karol Wojtyła in der deutschen Übertragung Karl Dedecius / Katarzyna Dzikowska // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 29. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. - S. 129-142.

Obecność i moc : zagadnienie prawdy w pismach Martina Bubera / Katarzyna Dzikowska // w: Poznańskie Studia Teologiczne ; t. 15. - Poznań :UAM. Wydział Teologiczny, 2003. - S. 235-246.

Tożsamość i uczestnictwo / Katarzyna Dzikowska // w: Tożsamość indywidualna i zbiorowa / pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, Witolda M. Nowaka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S.103-115.

Osobotwórczy  wymiar relacji w filozofii Martina Bubera / Katarzyna Dzikowska // w: Filozofia chrześcijańska ; t. 1. - Poznań : UAM Wydział Teologiczny, 2004. - S. 69-88.

Być i stawać się : osoba ludzka według zasady dialogicznej Martina Bubera / Katarzyna Dzikowska // w: Filozofia chrześcijańska ; t. 2. - Poznań : UAM Wydział Teologiczny, 2005. - S. 35-47.

Erinnerung als Flucht vor dem Anderen : Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, gelesen mit Emmanuel Levinas / Katarzyna Dzikowska // w: Labyrinthe der Erinnerung : Beiträge zur österreichischen Literatur / hrsg. von Joanna Drynda, Katarzyna Dzikowska . - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - S. 73-83.

O spotkaniach Emanuela Levinasa i Karola Wojtyły / Katarzyna Dzikowska // w: Filozofia chrzejścijańska ; t. 3. - Poznań : UAM Wydział Teologiczny, 2006. - S. 31-49.

Znak dany bliźniemu : Emmanuel Levnas czyta Paula Celana / Katarzyna Dzikowska // w: Filozofia chrzejścijańska ; t. 3. - Poznań : UAM Wydział Teologiczny, 2006. - S. 177-192.

Ein Zeichen für den Nächsten. Emmanuel Levinas liest Paul Celan / Katarzyna Dzikowska // w: Convivium 2007. - Bonn : DAAD, 2007. - S.145-162. 

Wyrazić transcendencję. Emmanuel Levinas o znaczeniu słowa poetyckiego / Katarzyna Dzikowska // w: Filozofia chrześcijańska, t. 4. Poznań, 2007. - S. 51-69.

Postać Matki Bożej w twórczości Novalisa / Katarzyna Dzikowska // w: Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu / pod red. Edwarda Kasperskiego i Olafa Krysowskiego. - Warszawa 2008.

Sich erinnern für... Eine Glosse zur Wrocław/Breslau Lyrik / Katarzyna Dzikowska  // w:
Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2008 (8).

Czy napisanie wiersza może być barbarzyństwem, czyli ile etyki potrzebuje literatura / Katarzyna Dzikowska // w: Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy / pod red. Elżbiety Okońskiej i Krzysztofa Stachewicza. -  Poznań : UAM Wydział Teologiczny, 2009. -  S. 203-208.

Rezensionen

Dzikowska, Katarzyna [rec.] Klentak-Zabłocka, Małgorzata : Ślad Abrahama : zarys niemieckiej recepcji dziela Kierkegaarda na przełomie XIX i XX wieku. – Toruń : Wydaw. A.Marszałek, 2001 w: Convivium. - Bonn : DAAD, 2001. - S. 433-435.

Dzikowska K. [rec.], Katharina Bahlmann, Koennen Kunstwerke ein Antlitz haben?  w: "Filozofia Chrześcijańska", t.7. Poznań, 2010. - S. 174-176.

webmaster: Maciej Borkowski