BUKOWSKA, JOANNA

Editorische Schriften

Facetten der literarischen Übersetzung / hrsg. von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński . -  Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018. -138 s. (Studien zur Germanistik und Translationsforschung, Bd. 1)   http://hdl.handle.net/10593/24228

Artikel, Studien, Kommuniques

Körper schreiben - Stilmerkmale der ecriture feminine in Marlene Streeruwitz' Roman Verführungen. 3. Folge. Frauenjahre und ihre Wiedergabe in der polnischen Übersetzung" / Joanna Bukowska // w: Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien / Beate Sommerfeld, Karolina Kęsicka, Małgorzata Korycińska-Wegner, Anna Fimiak-Chwiłkowska, (Hrsg.). -  Frankfurt am Main : P. Lang, 2017.  - S. 217-227.

Übersetzen mit dem Beipackzettel? Kontextgebundene Analyse des Romans Verführungen von Marlene Streeruwitz und seiner polnischen Übersetzung von Agnieszka Kowaluk unter dem Gesichtspunkt der Descriptive Translation Studies / Joanna Bukowska // w: Facetten der literarischen Übersetzung / hrsg. von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński . -  Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018. - S. 39-56.

Feministyczne aspekty przekładu artystycznego na podstawie powieści "Verführungen" austriackiej autorki Marlene Streeruwitz oraz jej tłumaczenia na język polski w świetle Descriptive Translation Studies / Joanna Bukowska // w: Tłumaczenia w XXI wieku / pod. red. Anny M. Szczepan-Wojnarskiej, Agaty Mikołajko i Łukasza Kucharczyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - S. 215-229.

Anatomia uczuć w przekładzie. Strategie tłumacza w oddawaniu warstwy emocjonalnej tekstu literackiego na przykładzie powieści Partygirl Marlene Streeruwitz  / Joanna Bukowska  // w: Investigationes Linguisticae, vol. 39. - Poznań 2018. - S. 15-30.

 

 

webmaster: Maciej Borkowski