JÓZWIAK, MARIA

Artikel, Studien, Kommuniques

Zu den Beiträgen von Jan Chodera über das Polenbild in der deutschen Literatur der Zwischenkriegszeit (1918-1939) / Maria Józwiak  // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 30. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. – S. 99-113.

Sytuacja mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej na podstawie literatury niemieckojęzycznej /Maria Józwiak // w: Przegląd Zachodni, nr 4. -  Poznań, 2009. - S.231-239.

webmaster: Maciej Borkowski