RAPP, KAROLINA

Artikel, Studien, Kommuniques


"Mity w czasach pomitycznych. Odyseusz współczesny w tekstach Periklesa Monioudisa Die Stadt an den Golfen oraz Land" / Karolina Rapp //  w: Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku / red. nauk. Zofia Czapiga [i in.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2013. - S. 123-132.

"Nichts ist so schwer wie einfach zu leben. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Mosaik der Stadt und der Tanz des Lebens im Roman Walpurgistag (2011) von Annett Gröschner / Karolina Rapp // w: Neuer Ernst in der Literatur? Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart / Kristine Eichhorn (Hrsg.). -  Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - S. 139-150.

Miejsce jako czas zgęstniały i czas mnogi: O narracji i symbolice miejsc i przestrzeni i ich znaczenia dla wymiany wartości międzykulturowych na przykładzie okcydentalnego obrazu Orientu / Karolina Rapp //  w : Clash(es) and new beginnings in literature and culture. Zderzenie/a i nowe początki w literaturze i kulturze / Sikorska, Liliana; Chudzińska-Parkosadze, Anna; Jarząb, Joanna; Frątczak, Marta (eds.). - Poznań : Wydział Anglistyki, 2014. - S. 181-194.

Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach - o smaku słów i rzeczywistości oraz zmysłowym poszukiwaniu siebie w podróży / Karolina Rapp // w: Świat zmysłów :  o znaczeniu zmysłów w kulturze / red. Sylwia Góra, Justyna Kulczycka. -  Kraków :  Wydaw. Akademii Ignatianum, 2014. - S. 301-314.

webmaster: Maciej Borkowski