Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


SELLMER, IZABELA

Verfasserschriften, Monographien

"Warum schreibe ich das alles ?" : zur Rolle des Tagebuches für deutschsprachige Exilschriftsteller 1933-1945 / Izabela Sellmer. - Frankfurt am Main : P.Lang, 1997. - 246 s.

Editorische Schriften

Wiersze / Peter Huchel ; wyboru i przekładu dokonała Izabella Sellmer. - Poznań : Rys-Studio, 2002. - 143 s.

Die biographische Illusion im 20. Jahrhundert : (Auto-) Biographien unter Legitimierungszwang / Izabela Sellmer (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2003. - 226 s.

Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur / hrsg. von Hubert Orłowski und Czesław Karolak. Bd. 4: Von 1918 bis1949 / hrsg.von Izabela Sellmer. -  Poznań  : Wydaw. Poznańskie, 2010. - 303 s.

Wie viele Sprachen spricht die Literatur? : deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa / hrsg. von Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta . - Wien : Praesens, 2014. - 226 s.

Doktor Faustus / Thomas Mann ;  wstęp  Hubert Orłowski ; oprac. Izabela Sellmer, Hubert Orłowski. - Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2018. - 837 s.  (Biblioteka Narodowa, ser. II, nr  262)

Artikel, Studien, Kommuniques

"Wie soll ich es schaffen?" - Klaus Mann im Spiegel seiner Exiltagebücher / Izabela Sellmer // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 24. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999. - S. 145-152.

Die Tagebücher von Thomas Mann als eine (epische?) Grossform / Izabela Sellmer // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 25. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999. - S. 101-114.

Wenn die moralische Sauberkeit überflüssig wird wie der "Schnee von gestern" : zum Kriegserlebnis eines Exkommunisten in Manes Sperbers Roman Die verlorene Bucht (1950/51) / Izabela Sellmer // w: Schuld und Sühne ? Kriegserlebnis uns Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961) / hrsg. von Ursula Heukenkamp. - Amsterdam : Rodopi, 2001. - S.363-369. (Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik ; Bd. 51)

Nachdem der Dornbusch verbrannt ist: Manes Sperber erzählt von seinem Bruch mit dem Kommunismus / von Izabela Sellmer // w: Die biographische Illusion im 20. Jahrhundert : (Auto-) Biographien unter Legitimierungszwang / Izabela Sellmer (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2003. -S. 197-208.

Von 1918 bis 1949 : Einführung / Izabela Sellmer // w: Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. T. 4. -   Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S.11-19

Czas serca albo o wynajdowaniu miłości - Ingeborg Bachmann i Paul Celan w listach / Izabela Sellmer //  w: Konstelacje Ingeborg Bachmann / pod red. Lukasza Musiała i Joanny Roszak. - Poznań : PTPN, 2010. -  S. 83-89. 

Von den neuen Frauenklassikern oder Wer schreibt die neueste deutsche Literatur ? / Izabela Sellmer // w: Kwartalnik Neofilologiczny, z. 4. - Warszawa, 2010. - S. 441-447.

Verlorenes und Wiedergefundenes im Roman Tauben fliegen auf von  Melinda Nadj Abonji / Izabela Sellmer // w: Wie viele Sprachen spricht die Literatur? : deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa / hrsg. von Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlast. - Wien : Praesens, 2014. – S. 170-179.

Literatura niemiecka w Polsce w latach 1945-1989 / Izabela  Sellmer // w: Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. - T. 1 /  red. Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal i Izabela Surynt ; współpr. Christian  Pletzing. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015. - S. 433-447  [online: http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/7].

6. Übersetzungen

Elias, Norbert, Rozważania o Niemcach. Zmagania o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, Wydaw. Poznańskie, Poznań 1996, 576 s. (tytuł oryginału: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert). Tł. Izabela Sellmer

- Wprowadzenie, s.21-44.

-Cywilizacja a demoralizacja, s.49-181.

-Rozmyślania o Republice Federalnej Niemiec, s.539-576.

Kaegi, Dominic: Symbol i działanie u Ernesta Cassirera, w: Symbol a rzeczywistość, red. Bolesław Andrzejewski, Poznań 1996, s.35-44, (tł. Izabela Sellmer , tytuł oryginału: Symbol und Handlung bei Ernst Cassirer).

Schmitz, Hermann: Antropologiczne podstawy rozumienia symbolu, w: Symbol a rzeczywistość, red. Bolesław Andrzejewski, Poznań 1996, s. 23-34, (tł. Izabela Sellmer, tytuł oryginału: Anthropologische Grundlagen des Symbolverständnisses).

Gloy, Karen: Rozum a to, co Inne wobec rozumu, w: Rozumność i racjonalność, red. Tadeusz Buksiński., Poznań 1997 s. 203-214 (tł. Izabela Sellmer , tytuł oryginału: Vernunft und das Andere der Vernuft).

Kocka, Jürgen: O historii społecznej Niemiec , Wydaw. Poznańskie, Poznań 1997, ss.476. Tł. Izabela Sellmer

-Od społeczeństawa obywatelskiego do spoleczeństwa obywateli, s.303-313.

-Centralne problemy dziejów Niemiec w XX wieku, s.317-472.

Maurer, Reinhart: Odejście filozoficzne. Uwagi wstępne, w: Rozumność i racjonalność, red. Tadeusz Buksiński, Poznań 1997, s.111-127, (tł. Izabela Sellmer,tytuł oryginału: Der philosophische Abfall. Einleitende Bemerkungen).

Orłowski, Hubert: Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce [„Polnische Wirthschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit]. - Olsztyn : Wspólnota Kulturowa BORUSSIA , 1998 (=Biblioteka Borussii t. XI) –Tł. Izabela i Svenem Sellmer.

Kultura techniki : studia i szkice / wybór i wprowadzenie Erhard Schütz ; tł. Izabela i Sven Sellmer. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. – s. 509.

Wiersze / Peter Huchel ; wyboru i przekładu dokonała Izabella Sellmer. - Poznań : Rys-Studio, 2002. - 143 s

Spory o biedermeier, wybór, redakcja i komentarz Jacek Kubiak, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2007 (=Poznańska Biblioteka Niemiecka t. 25). Tł. Izabela Sellmer  s. 80-90 ; 116-132 ; 415-433.

Intryga : teoria i praktyka podstępu w literaturze /  Peter von Matt ; przeł. Izabela Sellmer i Arkadiusz Zychliński. -  Warszawa : Prószyński i Ska, 2009. - 416 s. (tytuł oryginału: Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist)

Reemtsma Jan Philipp: Zaufanie i przemoc : esej o szczególnej konstelacji nowoczesności /; przekł. Magdalena Kałużna, Izabela Sellmer, Katarzyna Śliwińska. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2011. - 542 s.  (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 31)

Aichinger Ilse: Tajemny Leonce. O Georgu Traklu / przekł. Izabela Sellmer //w: Aichinger  Ilse: Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska. - Wrocław : Biuro Literackie, 2013. - S. 64-66.

Loew, Peter Oliver: Gdańsk. Przewodnik literacki / [przekł. Magdalena Kałużna, Izabela Sellmer, Tomasz Ososiński]. -  Gdańsk : Instytut Kultury Miejskiej, 2013. – 402 s.

Pörzgen Yvonne, Ameryka Janusza Głowackiego / przekł. Izabela Sellmer // w: Poetyka migracjii. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku/ red. Przemysław Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - S. 305-315.

Myślenie historyczne. Cz.2, Świadomość i kultura historyczna / red. naukowa Robert Traba, Holger Thünemann ; przekł. Izabela Sellmer. - Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2015 (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 39/2)

Steffen Katrin: Obrazy zbiorowości wyobrażonej / przekł. Izabela Sellmer // w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, red. Hans Henning Hahn i Robert Traba, t.1: Wspólne / Oddzielne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar 2015.

Uniwersytet, Wielka Historia i ja. Co zostało powiedziane... Nietypowa publikacja z okazji nietypowego jubileuszu Huberta Orłowskiego / Die Universität, die Große Geschichte und ich. Was gesagt wurde ... Eine untypische Veröffentlichung zu Hubert Orłowskis unkonventionellem Jubiläum / przekł. Izabela Sellmer. - Poznań : Wydaw. Rys, 2015. - 89 s.

 

Rezensionen

Sellmer Izabela [rec.]  Stefan H. Kaszyński: Summa vitae Austriacae : szkice o literaturze austriackiej. – Poznan : Ars Nova, 1999  w: Przegląd Zachodni ; 3. – Poznań, 2000. – S.217-219.

Sellmer, I. [rec.] Monika Szczepaniak: Männer in Blau. Blaubart-Bilder in der deutschsprachigen Literatur. Böhlau Verlag, Köln 2005, 325 S. w: Orbis Linguarum ; vol. 32. - Wrocław : Atut, 2007. - S. 361-364.

webmaster: Maciej Borkowski