Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


MUSIAŁ, ŁUKASZ

Verfasserschriften, Monographien

Leiden im Zeitalter der Gegenständlichkeit. Zur Konzeptualisierung des Schmerzes im Werk von Ernst Jünger / Łukasz Musiał. -  Wrocław  : Atut, 2006. - 285 s.

Kafka : w  poszukiwaniu utraconej rzeczywistości  / Łukasz Musiał. -  Wrocław : Atut, 2011. - 324 s.

Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje,  2014. – 509 s. (Poznańska Biblioteka Niemiecka t. 38)

O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora / Łukasz Musiał. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - 132 s.

Do czego używa się literatury ? / Łukasz Musiał. -  Kraków : Fundacja Tygodnika Powszechnego, 2016. - 117 s.

Wybór prozy / Franz Kafka ; wstęp i opracowanie Łukasz Musiał. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018. - CCXXIV, 1006 s. (Biblioteka Narodowa.Seria 2, nr 263)

Zaufanie i utopia. Eseje o literaturze / Łukasz Musiał. -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM,  2019. - 295 s.

Editorische Schriften

W sprawie Agambena : konteksty krytyki / pod red. Łukasza Musiała, Mikołaja Ratajczaka, Krystiana Szadkowskiego i Arkadiusza Żychlińskiego. -  Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010.

Konstelacje Ingeborg Bachmann / pod red. Lukasza Musiała i Joanny Roszak. - Poznań :  PTPN, 2010. - 101 s.

Nienasycenie : filozofowie o Kafce / red. Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychliński. - Kraków : Korporacja ha!art, 2011. - 393 s.

Prozy utajone / Franz Kafka ; wybór, przekład i posłowie Łukasz Musiał. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019. -  351 s. (Proza Światowa)

Artikel, Studien, Kommuniques

"Der Arbeiter" von Ernst Jünger und die Poetik der Offenbarung / Łukasz Musiał // w: Sinngebung : zwischen Festlegung und Pluralität. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2002. - S. 133-148.

Dlaczego warto uprawiać teorię literatury, albo o korzyściach z dekonstruowania / Łukasz Musiał // w: Orbis Linguarum ; vol. 24. - Wrocław : Atut, 2003. - S.145-162.

Inscenizacja polityki w III Rzeszy / Lukasz Musiał // w: Sztuki piękne w III Rzeszy / red. Hubert Orłowski. - Poznań : Wyższa Szkoła Języków Obcych, 2004. - S.81- 94.

Leiden im Zeitalter der Gegenständlichkeit : über einen Essay von Ernst Jünger / Łukasz Musiał // w: Orbis Linguarum ; vol. 26. - Wrocław : Atut, 2004. - S.107-124.

This strange institution called... Literaturwissenschaft : über die Reproduzierbarkeit des akademischen Diskurses / Łukasz Musiał // w: Texte in Kontexten / hrsg. von Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. - S. 33-49.

Posłowie / Łukasz Musiał // w: Ernst Jünger: Sturm. - Toruń, 2006. -  s. 91-100.

„Czy umiera nam Bóg?” / Łukasz Musiał // w: Tygodnik Powszechny 17/2007.  - S. 18.

„Ojczyzna-Synczyzna, czyli patriotyzm wg Gombrowicza” Łukasz Musiał // w:Przegląd Polityczny 82/2007. - S.25-29. 

„Literaturoznawstwo jako droga do Nikąd” / Łukasz Musiał // w: http://www.graniczne.amu.edu.pl/PPGWiki/Wiki.jsp?page=%C5%81musLiteraturoznawstwo

„Milczenie. O śmierci Boga raz jeszcze” /  Łukasz Musiał // w:Tygodnik Powszechny 48/2007. http://tygodnik.onet.pl/1546,1454952,dzial.html

Przygody anarchy nad Wisłą. Wokół recepcji prozy Ernsta Jüngera  / Łukasz Musiał // w:  Przegląd Polityczny 85-86/2007. - S. 76-83.

Hommage à Schopenhauer  / Łukasz Musiał // w: Tygodnik Powszechny 9/2008. - S. 39.

Arthur Schopenhauer, czyli theatrum cierpienia  / Łukasz Musiał // w: Kronos 1/2008. - S.214-225.

Agamben - filozof naszych czasów?  / Łukasz Musiał // w: Tygodnik Powszechny 20/2008. - S. VIII-IX.

Bóg po śmierci Boga. Teologia Kafki /  Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 88/2008. - S. 153-158.

Nie-rzeczywistość. O eseistyce Zbigniewa Herberta  / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 89/2008. - S. 30-34.

Unde malum? Wokół "Łaskawych" Jonathana Littella / Łukasz Musiał // w:  Przegląd Polityczny 90/2008.- S. 42-55.

"Łaskawe" w Niemczech  / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 90/2008.- S.161-162.

Ernst Jünger w laboratorium bólu /  Łukasz Musiał // w: Topos 5/2008. -  S. 116-129.

Chłód świadomości albo Monsieur Teste o cierpieniu  / Łukasz Musiał // w: Teksty Drugie 6/2008. - S.127-143.

Uwolnić twarz  / Łukasz Musiał // w: Tygodnik Powszechny 6/2009.- S.42

Mewy  / Łukasz Musiał // w: Kronos  1-2/2009. - S. 288-289.

Michael Jackson – niedokończony projekt / Łukasz Musiał // w: Tygodnik Powszechny 27/2009. - s. 44.

Durch das Leiden geführt. Ein literarisch-philosophischer Kommentar zu „Also sprach Zarathustra”  / Łukasz Musiał // w:  Auf Nietzsches Balkon. Philosophische Beträge aus der Villa Silberblick / Rüdiger Schmidt-Grépály (Hrsg.). -  Weimar : Bauhaus-Univ., 2009. - S. 246-263.

Symbolon / Łukasz Musiał, Joanna Roszak // w: Incanto : upominki dla Inki : teksty ofiarowane prof. Alinie Brodzkiej-Wald w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Paweł Cieliczko, Joanna Roszak . -  Warszawa,  2009. -  S. 145-148.

Śmiech Jokera. Capriccio/ Łukasz Musiał // w: Incanto : upominki dla Inki : teksty ofiarowane prof. Alinie Brodzkiej-Wald w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Paweł Cieliczko, Joanna Roszak . -  Warszawa,  2009. -  S. 133-136.

ZwierzoczłekoKafka / Łukasz Musiał //  w: Konteksty 4/2009. - S. 69-75.

Romantyzm, czyli teatr marionetek / Łukasz Musiał // w: Kronos (wersja internetowa), http://www.kronos.org.pl/index.php?23275,666

Moje/nie moje / Łukasz Musiał // w: Moje Niemcy  - moi Niemcy : odpominania polskie / pod red. Huberta Orłowskiego. - Poznań  : Instytut Zachodni, 2009. - S. 519-529.

Raum-Mimesis-Souveränität-Entstellung : ein Desiderat / Łukasz Musiał // w: Literarische Erfahrungsräume : Zentrum und Peripherie in der deutschsprachigen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts / Magdalena Kardach, Ewa Płomińska-Krawiec (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2009. - S. 219-221.

Pneumatologia Giorgia Agambena /  Łukasz Musiał // w: W sprawie Agambena : konteksty krytyki / pod red. Łukasza Musiała, Mikołaja Ratajczaka, Krystiana Szadkowskiego i Arkadiusza Żychlińskiego. -  Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S.  77-94.

Konstelacje Ingeborg Bachmann [wstęp] / Łukasz Musiał, Joanna Roszak // w: Konstelacje Ingeborg Bachmann / pod red. Lukasza Musiała i Joanny Roszak. - Poznań, 2010. 7-11.

Język, eine Todesart. Kafka/Bachmann/Agamben / Łukasz Musiał // w: Konstelacje Ingeborg Bachmann / pod red. Lukasza Musiała i Joanny Roszak. - Poznań, PTPN, 2010. -  S. 27-40

Język jako kara. Kafka-Bachmann-Agamben / Łukasz Musiał // w: Literatura na Świecie 1-2/2010. - S. 371-383.

Historie z dziurą w środku. O pisarstwie J. M. Coetzeego / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 101/2010. - S. 72-82.

(Halldór Thorsteinsson), Inny Borges, inna Biblioteka Babel / Łukasz Musiał // w: Odra 10/2010. - S. 55-57. 

Uwagi tłumacza / Łukasz Musiał // w: Odra 10/2010. - S. 58-60.

Kryzys obietnicy zbawienia. Sergio Quinzio i Przegrana Boga / Łukasz Musiał // w: Hanna Mamzer, Wojciech Kulesza, Tomasz Zalasiński (red.), Kryzysy  przeklęte czy pożądane? Geneza, skutki, przykłądy w perspektywie interdyscyplinarnej. -  Warszawa 2010. -  S. 118-126.

Literatura, egzystencja, bloßes Leben. Petera Szondiego powinowactwa z wyboru / Łukasz Musiał // w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, 3/2010. - S. 265-282. 

(Halldór Thorsteinsson), Kobieta czterdziestoletnia. Hommage a Llosa / Łukasz Musiał // w: Odra 12/2010. - S. 37-38.

Karl Rossmann - uznany za zmarłego / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 103-104/2010. -  S. 104-108.

„Looking for Agamben” /  Łukasz Musiał, Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Arkadiusz Żychliński // w: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki / pod red. Łukasza Musiała, Mikołaja Ratajczaka, Krystiana Szadkowskiego, Arkadiusza Żychlińskiego. -  Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. - S.7-12.

Kafka : próba chóru /  Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński // w: Nienasycenie : filozofowie o Kafce / red. Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychliński. - Kraków : Korporacja ha!art, 2011. - S. 5-19.

Transgresje Poego. Fragmenty dyskursu przekory / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 106/2011. - S. 148-156.

Melancholia i utopia /  Łukasz Musiał  // w: Odra 7-8/2011. -  S. 43-47.

Modele latające / Łukasz Musiał //  w: Przegląd Polityczny 107/201. -  S. 113-118.

(jako Halldór Thorsteinsson) Czuły barbarzyńca. Hommage à Houellebecq / Łukasz Musiał // w: Pogranicza 4/2011. - S. 70-71.

Sztuka (nie)wiedzy. W: Przegląd Polityczny 109/110 2011, s. 61-68. Przedruk w: http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=200&co=txt_4139 (26.05.2012)

Trickster na Czarodziejskiej Górze / Łukasz Musiał // w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice, komentarze, interpretacje, t.2 / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal. - Wrocław : ATUT, 2011. - S. 193-202.

 Znikający punkt / Łukasz Musiał // w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice, komentarze, interpretacje, t.1 / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal. - Wrocław : ATUT, 2011. -S. 519-527.

Darth Vader / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 111/2012. - S. 95-99.

Fragmenty dyskursu miłosnego. Raport z pewnego fakultetu/ Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński // w:  Odra 4/2012, s. 55-63 (cz. I) i 5/2012, s. 42-50 (cz. II).

Kartkując Celana / Łukasz Musiał // w: Kartki Celana /pod red. Joanna Roszak. - Kraków; Budapeszt  : Wydawnictwo Austeria, 2012. - S. 204-206.

„Posłowie“ / Arkadiusz Żychliński, Łukasz Musiał // w: Mikrogramy / Robert Walser, przeł. M. Łukasiewicz, Ł. Musiał, A. Żychliński. -  Kraków : Ha!art, 2013. - S. 125-136.

Przemoc „niemiecka”. Między istotą a wrażeniem  / Łukasz Musiał //  w: Czas Kultury 6/2013. – S.60-69.  

W poszukiwaniu straconego Kafki. Bolaño / Łukasz Musiał //  w: Teksty Drugie 6/2013. S. 221-240.

Jünger powojenny / Łukasz Musiał //  w: Przegląd Polityczny  nr 121-122 /2013.

O zerwanej ciągłości między życiem a literaturą. Gwiazda daleka Roberta  Bolaño / Łukasz Musiał // w: Odra 4/2014. - S. 51-56  

Wojna i przemoc. Rok 1914. Bolaño / Łukasz Musiał //  w: Przegląd Polityczny nr 125/2014. - S.122-130.  

Porucznik Jünger w okopach Wielkiej Wojny. Bolaño / Łukasz Musiał //  w: Przegląd Polityczny 125/2014.  - S.152-158  

Haruki Murakami: Gdzieś, gdzie może uda się to znaleźć. Bolaño / Łukasz Musiał //   w: Przegląd Polityczny nr 126/2014. - S.52-67.   

Przyjaciele czy wrogowie? / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny nr 127/128/2014. - S. 198-206.   

Ornamenty przemocy / Łukasz Musiał // w: Języki przemocy / wybór, wstęp, opracowanie Łukasz Musiał. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje,  2014. - S. 7-82.

Do czego używa się literatury? Odsłona pierwsza / Łukasz Musiał // w: Odra 1/2015. - S. 45-54.

Do czego używa się literatury? Odsłona druga / Łukasz Musiał // w: Odra 2/2015. - S. 36-44.

Do czego używa się literatury? Odsłona trzecia/ Łukasz Musiał // w: Odra 3/2015. - S. 35-42.

Do czego używa się literatury? Odsłona czwarta / Łukasz Musiał // w: Odra 4/2015. - S. 50-55.

Do czego używa się literatury? Odsłona piąta / Łukasz Musiał // w: Odra 5/2015. - S. 65-70.

O zerwanej ciągłości między życiem a literaturą. Gwiazda daleka Roberta Bolaño / Łukasz Musiał // w:  Katedra Bolaño / Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński (red.). - Poznań, 2015. - S. 55-67. (pierwsza publikacja: Odra 4/2014)

Największy pisarz świata / Łukasz Musiał // w:  Przerzutnia. Magazyn literatury i badań nad codziennością 1/2015. (wersja internetowa: http://przerzutnia.pl/pismo/najnowszy-numer)

Moja walka. Selfie K. O. Knausgårda z traumą w tle / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny, nr 130. - S. 66-77.

Dowód tożsamości. Trylogia Bourne’a / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny, nr 131. - S. 99-104.

Lovecraft i jego brat / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny, nr 132. - S. 70-77.

Sens śmiechu według Monty Pythona / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny, nr 133-134/2015. - S. 44-53

Auf dem Suche nach dem verlorenen Kafka / Łukasz Musiał // w: Orbis Linguarum, vol. 43/2015. - S. 27-42.

Arkadiusza Żychlińskiego laboratoria antropofikcji / Łukasz Musiał // w: Teksty Drugie 6/2015. - S. 196-211.

Zaufanie i utopia / Łukasz Musiał // w: Odra 9/2016. - S. 34-37.

Parametery Kafki : [posłowie] / Łukasz Musiał // w:  Proces / Franz Kafka, przeł. Jakub Ekier. - Łódź : Officyna, 2016. - S. 251-265.

Bezpieczny, jeśli używać go zgodnie z instrukcją / Łukasz Musiał // w: Wieczna krucjata. Szkice o „Don Kichocie” / Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński (red.). - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - S. 241-256.

Czy rynek literacki w Polsce cierpi już na festiwalozę? / Łukasz Musiał // w: Odra 11/2016. - S. 56-59.

Literaturoznawstwo (w) przyszłości: wyjść poza strefę komfortu / Łukasz Musiał // w: "Teksty Drugie" 5/2016. -  S. 300-312.

Bezpieczny, jeśli używać go zgodnie z instrukcją / Łukasz Musiał // w: Odra 4/2017. - S. 53-59.

Posłowie / Łukasz Musiał // w: Marzenie Engelbarta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym / Henning Lobin. -  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017. - S. 336-343.

Literatura kontra historia literatury. Przypadek Roberta Walsera / Łukasz Musiał // w: Odra, 12/2017. - S. 34-38.

Literatura kontra historia literatury. Przypadek Roberta Walsera / Łukasz Musiał // w: „Literatury mniejsze” Europy romańskiej. Pośród literatur świata / Mirosław Loba, Barbara Łuczak, Alfons Gregori (red.). - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM,2017.- S. 87-95.

Inne Niemcy. Lekcje Navida Kermaniego / Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny, 149/2018. - S. 57-70.

Wstęp / Łukasz Musiał // w: Wybór prozy / Franz Kafka ; wstęp i opracowanie Łukasz Musiał. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018. - S. V-CCXXIV.

Gundolf i duch niemiecki / Łukasz Musiał // w: Kronos 4/2018. - S. 88-94.

Po co dziś Hesse młodzieży? /Łukasz Musiał // w: Odra 1/2019. - S. 48-59.

Robert Walser: trwonienie słów / Łukasz Musiał // w: Odra 4/2019, s. 66-70.

Kafka utajony / Łukasz Musiał // w: Prozy utajone / Franz Kafka ; wybór, przekład i posłowie Łukasz Musiał. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019. - S. 313-331.

O humanistyce długiego trwania: Poznańska Biblioteka Niemiecka / Łukasz Musiał // w: Sąsiedztwo zobowiązuje… 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019. - S. 161-177.

Inne Niemcy. Lekcje Navida Kermaniego / Łukasz Musiał // w: Sąsiedztwo zobowiązuje… 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / pod red. Huberat Orłowskiego i Ryszarda Wryka. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019. - S. 259-290.

Kanon literacki w Niemczech / Łukasz Musiał // w:  Biblioteka Narodowa 1919-2019. Księga jubileuszowa serii / Stanisław Bereś (red.). -  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  2019. -  S. 189-194.

Robert Walser: wyjątek od reguły / Łukasz Musiał // w: Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego / red. Piotr Sadzik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 95-110.

Übersetzungen

Albert Kotowski: Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919-1939. Toruń 2002, ss. 328. [tł. Łukasz Musiał]

Christian Birchmaier/Marceli Burdelski/Eugeniusz Jendraszczak (red.): 50-lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Toruń 2003, ss. 444. [tł. Łukasz Musiał, S. Chojnacki]

Klaus Zernack: Niemcy -Polska: z dziejów trudnego dialogu historiograficznego / red. Henryk Olszewski. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2006. - 478 s.[tł Łukasz Musiał]

Ernst Jünger: Sturm. - Toruń, 2006 - 90 s. [tł. Łukasz  Musiał]

Schimanski, Kuzorra i inni. Polacy w Zagłębiu Ruhry 1870-1945 / pod red. Dittmara Dahllmanna, Alberta S. Kotowskiego, Zbigniewa Karpusa ; [tłum. tekstów niem. Łukasz Musiał]. - Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2006. - 288 s.

Spory o biedermeier / wybór,  wstęp i oprac. Jacek Kubiak ; [tłum. zbiorowe]. - Poznań : Wydaw. Poznańskie,  2006. - 437 s. [tł. Ł.Musiał   s. 65-71, 91-106, 176-190, 199-205, 384-400].

Radość pytania : wiersze Wisławy Szymborskiej / Gerhard Bauer ; przekł. Łukasz Musiał. - Kraków : Universitas, 2007. - 339 s.

Günter Grass – kalendarium. W: Przegląd Polityczny 85-86/2007, s. 166-169.

Thomas Strobel: Deficyty w nauczaniu historii w Niemczech. W: Dialog 83/2008, s. 69-71.

Hans-Christian Trepte: Warmia i Mazury. Refleksje z niemieckiej perspektywy. w: Magdalena Kardach/Janusz Pilecki/Elżbieta Traba (red.): Purda 1900-2006. Portret wsi. Olsztyn 2008, s. 95-107.

W przestrzeni czas czytamy : o historii cywilizacji i geopolityce / Karl Schlöger ; przekł. Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2009. - 548 s.

Craig Calhoun: Sekularyzm – krytyczna inwentaryzacja w: Przegląd Polityczny 102/2010, s. 27-33.

Robert Walser: Radio, Świnia, Kryzys, Propozycja małżeńska, Jesień (II), Swego rodzaju Kleopatra (mikrogramy).  w: Robert Walser, Mikrogramy (katalog wystawy pt. „Robert Walser. Mikrogramy”, Kraków 2011)

Walser Robert: Mikrogramy / tł. Małgorzata Łukasiewicz, Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński.- Kraków : Korporacja Ha!art, 2013.- 142 s.

Henning Lobin: Marzenie Engelbarta. Czytanie i pisanie w świecie cyfrowym / przełożył i posłowiem opatrzył Łukasz Musiał. -  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017. - 368 s. (Biblioteka Myśli Współczesnej)

Rezensionen

Musiał. Ł. [rec.] Lech Kolago: Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Anif , Salzburg 1997. w: Orbis Linguarum ; vol. 11.- Wrocław, 1999. - S. 273-274.

Musiał Ł. [rec.] Hans Hennig Hahn, Jens Stüben (Hrsg.): Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main : P. Lang, 2000. w: Przegląd Zachodni ; 3. - Poznań, 2001. S. 226-227.

Musiał. Ł. [rec.] Martin Pollack: Po Galicji. O Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma. Wyd. Borussia, seria "Odkrywanie światów", Olsztyn 2000, 181 ss. w: Przegląd Zachodni ; 1. - Poznań, 2002. - S.

Musiał. Ł. [rec.] Ursula Heukenkamp (Hrsg.): Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961). Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, Band 50.1, Amsterdam-Atlanta, GA 2001, 404 S. w: Orbis Linguarum ; vol. 19. - Wrocław, 2002. - S. 333-335.

Musiał. Ł. [rec.] Erhard Schütz (red.): Kultura techniki. Studia i szkice. Wydawnictwo Poznańskie, seria "Poznańska Biblioteka Niemiecka", Poznań 2001, ss. 510. w: Arcana 3/2002. - S. 199-202.

Musiał. Ł. [rec.] Helmut Böttiger: Paul Celan. Miasta i miejsca. Wyd. Borussia, seria "Odkrywanie światów", przeł. Jakub Ekier, Olsztyn 2002, 136 ss. w: Orbis Linguarum ; 21. - Wrocław, 2002. - S. 307-308.

Musiał. Ł. [rec.] Johann Gottfried Herder: Dziennik mojej podróży z roku 1769. Wyd. Borussia, seria "Odkrywanie światów", Olsztyn 2002, 144 ss. w: Orbis Linguarum ; vol. 21. - Wrocław, 2002. - S. 305-307.

Musiał. Ł. [rec.] Günter Grass: Rzeczy znalezione dla tych, co nie czytają, Gdańsk 2002, 240 ss. w: Orbis Linguarum ; vol. 22. - Wrocław, 2002. - S. 266-268.

Musiał. Ł. [rec.] Marion Dönhoff: Nazwy, których nikt już nie wymienia. Wyd. Borussia, seria "Odkrywanie światów", Olsztyn 2001, 168 ss. w: Orbis Linguarum ; vol. 21. - Wrocław, 2002. - S. 313-315.

Musiał. Ł. [rec.] Uwe Puschner: Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache-Rasse-Religion. Darmstadt 2001, ss. 464. w: Przegląd Zachodni ; 4. - Poznań, 2003. - S. 246-247.

Musiał. Ł. [rec.] Thomas Hoeps: Arbeit am Widerspruch. "Terrorismus" in deutschen Romanen und Erzählungen (1837-1992). Dresden 2001, ss. 340. w: Przegląd Zachodni ;  4. - Poznań, 2003. - S.247-248.

Musiał. Ł. [rec.] Filip Modrzejewski, Monika Sznajderman (red.) Nostalgia : eseje o tęsknocie za komunizmem, Wołowiec 2002, 312 s w: Przegląd Zachodni ; 1. - Poznań, 2004. - S. 191-194.

Musiał. Ł. [rec.] Tomasz Małyszek: Romans Freuda i Gradivy. Wrocław 2002, ss. 202. w: Orbis Linguarum ; 25. - Wrocław, 2004. - S. 407-409.

Musiał. Ł. [rec.] Thomas F. Schneider, Hans Wagener (Hrsg.): Von Richthofen bis Remarque: Deutschsprachige Prosa zum I. Weltkrieg. Amsterdam /New York 2003, 421 S. w: Orbis Linguarum ; 25.- Wrocław , 2004. - S. 409-410.

Musiał Ł. [rec.] Friedrich Hölderlin: Co się ostaje, ustanawiają poeci. Kraków 2003, 338 ss. w: Orbis Linguarum ; 25. - Wrocław, 2004. - S. 416-419.

Musiał Ł. [rec.] Tomasz Małyszek: Ästhetik des Schmerzes. Literarisierung des Unbewußten im Schmerz von Moses Mendelssohn bis Carl Gustav Jung. Wrocław 2003. W: Germanistische Studien 2/2004, s. 62-64.

Musiał. Ł. [rec.] Robert Walser: Mały krajobraz ze śniegiem. Warszawa 2003, ss. 356, tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Lawety: w: Orbis Linguarum ; 25. - Wrocław, 2004. - S. 431-433.

Musiał. Ł. [rec.] Wojciech Kunicki, Krzysztof Polechoński (red.): Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Poznań 2002, 470 ss. w: Przegląd Zachodni ; 1. - Poznań, 2004. - S.216-219.

Musiał Ł. [rec.] Andreas Lawaty / Marek Zybura (red.): „Nasz nauczyciel Tadeusz”. Tadeusz Różewicz i Niemcy. Kraków 2003. w: Przegląd Zachodni, 4/2004, s. 233-235. 

Musiał Ł. [rec.] Marek Zybura (wybór i opracowanie), Izabela Surynt (współpraca): „Patagończyk w Berlinie”. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej, Kraków 2004. w: Przegląd Zachodni 2/2006. - S. 278-280.

Musiał Ł. [rec.] Ernst Jünger: Promieniowania, przeł. Sławomir Błaut, posłowiem i przypisami opatrzył Wojciech Kunicki przy współpracy Natalii i Krzysztofa Żarskich, Czytelnik, Warszawa 2004, 668 ss. w: Przegląd Zachodni ; 2. - Poznań, 2006. - S.280-284. 

Musiał Ł. [rec] Żychliński, Arkadiusz (2006): Unterwegs zu einem Denker. Eine Studie zur Übersetzbarkeit dichterischer Philosophie am Beispiel der polnischen Übersetzung von Martin Heideggers Sein und Zeit. Wrocław /Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT Neisse Verlag. 374 s.  w: Convivium. - Bonn : DAAD, 2007.- S.331-334.

Musiał Ł. [rec.] Inny "Proces" (Franz Kafka, "Proces", Warszawa 2008, przeł. Jakub Ekier)  w: Przegląd Polityczny 91-92/2008. - S. 206-209.

Musiał Ł. [rec.] Powiększenie (Gerhard Gnauck, „Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata”, Warszawa 2009)  w: Przegląd Polityczny 95/2009. - S. 203-206.

Musiał Ł. [rec.] Morfologia intrygi (Peter von Matt, „Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze“, Warszawa 2009, przeł. Izabela Sellmer i Arkadiusz Żychliński) w: Przegląd Polityczny 96/2009. -  S. 174-177.

Musiał Ł. [rec.] Lekcje (w) ciemności (Dariusz Czaja, „Lekcje ciemności“, Wołowiec 2009)  w: Przegląd Polityczny 97/2009. - S. 184-186.

Musiał Ł. [rec.]  Sygnatury Gombricha (E. H. Gombrich, „O sztuce”, Poznań 2008, przeł. Monika Dolińska, Irena Kossowska, Dorota Stefańska-Szewczuk, Agnieszka Kuczyńska). W: Przegląd Polityczny 93/2009, s. 178-179.

Musiał Ł. [rec.] Wiele hałasu – o co? Fikcja non-fiction w: Przegląd Polityczny 100/2010. - S. 87-93.

Musiał Ł. [rec.] Kamieniem w szybę (Andrzej Kopacki, „Literatura samonegacji.   Postawy narracyjne w prozie niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku”, Warszawa 2009) w: Literatura na Świecie 7-8/2010. - S. 353-361.

Musiał Ł. [rec.] Historia Helblinga (Michał Paweł Markowski, „Słońce,     możliwość, radość”, Wołowiec 2010)    w: Tygodnik Powszechny (Magazyn Literacki), 51/2010. S. 10-11.

Musiał Ł. [rec.] Coś z niczego (S. T. Joshi, „H. P. Lovecraft. Biografia”, Poznań 2010, przeł. Mateusz Kopacz) w: Przegląd Polityczny 16/2011. - S. 179-181.

Musiał Ł. [rec.] Ernst Jünger i jego niekończąca się opowieść (Natalia Żarska, Gerald Diesener, Wojciech Kunicki (Hg.), „Ernst Jünger – eine Bilans”, Leipzig 2010 / Ernst Jünger, „Robotnik. Panowanie i forma bytu. Maksima – minima”, Warszawa 2010, przekład i posłowie Wojciech Kunicki w: Przegląd Polityczny 107/2011. - S. 158-162. 

Musiał Ł. [rec.] O złej pamięci i dobrym zapomnieniu (Christian Meier, „Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit”, Bonn 2010)  w: Borussia 49/2011. -  S. 51-55. 

Musiał Ł. [rec.] (jako Darth Vader), Ministerstwo gniewu (Peter Sloterdijk, Gniew i czas, przeł. Arkadiusz Żychliński, Warszawa 2011).  W: Przegląd Polityczny 111/2012. - S. 101-103.

Musiał Ł. [rec.] Co to, do cholery, jest woda? (Terry Eagleton, Koniec teorii, przeł. Bartosz Kuźniarz, Warszawa 2012; This is Water / Das hier ist Wasser, Köln 2012).  w: Odra 6/2013.

Musiał Ł. [rec.] Chodząc. À propos Nietzschego (Friedrich Nietzsche, Nachlass. Pisma z lat 1884-1885, przeł. Grzegorz Kowal, Warszawa 2011).  w: Odra, 10/2013.

Musiał Ł. [rec.] Nietzsche poniewczasie (Friedrich Nietzsche, Dzieła wszystkie, tłum. różni). W: Przegląd Polityczny 121/122 2013.

 

 Inne publikacje 

„Przyjemności tłumacza” - z Małgorzatą Łukasiewicz, tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, rozmawiają Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychliński // w: Orbis Linguarum 27/2004. - S.193-197.

Wzór (opowiadanie) / Łukasz Musiał // w: Lampa, 2/2006. - S.39-41.

Anioł śmierci (opowiadanie) / Łukasz Musiał // w: Topos 3/2007. - S. 104-109.

Głos  (opowiadanie) / Łukasz Musiał // w: Lampa 9/2007. - S. 12-14.

Puer – senex. Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu na siedemdziesiąte urodziny. W: Borussia 41/2007. - S. 270-271.

Głos II. Rytuał  (opowiadanie) / Łukasz Musiał // w: Lampa 9/2008. - S. 22-25.

Nietzsche-Haus. Eine Impression // w: Julia Wagner, Stefan Wilke (Hrsg.), „Die Glücklichen sind neugierig”. Zehn Jahre Kolleg Friedrich Nietzsche, Weimar 2009. - S. 38-39.

„Mniejszość w mniejszości”. Z prof. Hubertem Orłowskim rozmawia Łukasz Musiał // w : Przegląd Polityczny 99/2010. -  S. 74-83.

„Druga połowa twarzy. Szukanie przeszłości, czytanie historii”. Z prof. Ewą Domańską rozmawia Łukasz Musiał // w: Przegląd Polityczny 106/2011. - S. 124-131.

Wypisy z listów użytecznych. Część LXVII / Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński// w:  Odra 12/2012. -  S. 77-78.

webmaster: Maciej Borkowski