DOLATOWSKI, MAREK

Artikel, Studien, Kommuniques


Co kryją w sobie nazwy zwierząt? Etymologiczna analiza porównawcza / Marek Dolatowski // w:  Język w Poznaniu 3 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Rys, 2012. -  S. 37-48.

Die Bedeutung der Baumnamen in der Suche nach der Urheimat der Völker / Marek Dolatowski // w: Untersuchungen zur deutschen Sprache und zu ihrer Anwendung in der Kommunikation :  Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 6. Linguistischen Germanistentagung: Łódź, 19.05.2012 /  hrsg. von Zenon Weigt und Marta Wylot. - Łódź : Primum Verbum, 2012. -  S. 17-28.

Słownictwo hałcnowskie jako odbicie historii etnolektu i historii wsi / Marek Dolatowski // w: Kwartalnik językoznawczy. 3/2013   (http://www.kwartjez.amu.edu.pl).

Najstarsze kontakty rzymsko-germańskie i ich ślady we współczesnych językach włoskim i niemieckim / Marek Dolatowski //  w: Język w Poznaniu 4 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Rys, 2014. - S. 35-50.

Projekt kursu e-learningowego wspomagającego nauczanie historii języków / Marek Dolatowski //  w: Młodzi o języku / pod red. Moniki Kresy. - Warszawa : Bel Studio : Instytut Języka Polskiego, 2014. - S. 47-55.

Spolszczanie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubelskiego i lubuskiego - statystyczna analiza porównawcza / Marek Dolatowski // w: Język w Poznaniu 5. Poznań :  Rys, 2015. - S. 39-54.

Tabu językowe o tematyce przyrodniczej w prajęzykach / Marek Dolatowski // w: Język w Poznaniu 6. - Poznań : Rys, 2015. - S. 9-22.

webmaster: Maciej Borkowski