DOMIŃCZAK, ALICJA

Artikel, Studien, Kommuniques

Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej występujących we współczesnej niemczyźnie / Alicja Kiesz // w: Język w Poznaniu 4 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Wydaw. Rys, 2014. - S.117-128.

Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen. Dargestellt am Beispiel von Phraseologismen aus der Sprache in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) / Alicja Domińczak  // w: Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy / editors Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Hadrain Aleksander Lankiewicz, Anna Szczepaniak-Kozak. - Piła : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2014. - S.281-291.   

Definicje analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych. Ujęcie kontrastywne niemiecko-polskie / Alicja Domińczak // w: Zbliżenia : językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia / red. nauk.  Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta  Woźnicka. -  Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2014. - S. 25-32.          

webmaster: Maciej Borkowski