KONIECZNA-ZIĘTA, HANNA

Artikel, Studien, Kommuniques

Bemerkungen zu den sogenannten Satznamen im Deutschen im Vergleich mit dem Polnischen / Hanka Konieczna-Zięta // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 26. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. – S. 38-45.

Nachruf  Alicja Gaca  (1931-2006) / Hanka Konieczna- Zięta , Andrzej Marniok // w: Convivium. - Bonn : DAAD, 2007. - S.367-370.

Rezensionen

Konieczna-Zięta H. [rec.] Norbert Morciniec, Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2014, 96 str. w: Lingwistyka Stosowana, nr 16: 1/2016.- S. 135-138.

webmaster: Maciej Borkowski