W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się monografia prof. Beate Sommerfeld (Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego) pt. Übersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik.

Monografia przedstawia przegląd modeli krytyki przekładu w najważniejszych nurtach nowoczesnej translatologii. Krytyczna rewizja stosowanych obecnie zasad ewaluacji przekładów literackich wydaje się szczególnie ważna w świetle dynamicznego rozwoju rynku tłumaczeniowego, niosącego wciąż nowe wyzwania dla translatologii. Książka jest skierowana nie tylko do teoretyków przekładu, ale również do praktyków. Ułatwia orientację w aktualnych prądach myśli przekładoznawczej i wyjaśnia ich implikacje dla pracy tłumacza. Dbałość o jakość tłumaczeń rozpoczyna się od dydaktyki, dlatego też wszystkie omawiane modele krytyki przekładu są rozpatrywane pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie kształcenia przyszłych tłumaczy.

 

Informacja na stronie wydawnictwa

 

 

webmaster: Maciej Borkowski