Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się monografia dr Marty Woźnickiej pt. „Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen".

W ramach monografii została opisana struktura form czasownikowych wraz z jej rozwojem od gockiego, który najlepiej dokumentuje stan ogólnogermański, poprzez etapy staro- i średnio-wysoko-niemiecki, aż do stanu wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego.

Szczególną uwagę poświęcono przy tym wskaźnikom fleksji w węższym zakresie, tj. elementom fleksyjnym wskazującym na kategorie liczby i/lub osoby, nie ograniczając się przy tym do tradycyjnych końcówek, lecz poszerzając perspektywę o tzw. fleksję wewnętrzną, tj. alternacje o różnym w zależności od etapu rozwoju języka stopniu natężenia zachodzące w rdzeniu czy korzeniu czasownika. Wskaźniki pozostałych kategorii gramatycznych, tj. elementy wskazujące na kategorie trybu i czasu, stanowią o tyle przedmiot rozważań w pracy, o ile ich wyróżnienie warunkuje pozyskanie wskaźników fleksji w węższym zakresie. Główną intencją pracy jest precyzyjny opis oraz przejrzyste przedstawienie rozwoju elementów fleksyjnych wraz z ich statusem (wskaźnik liczby i/lub osoby). Nie mniej istotna jest próba osiągnięcia spójności i transparentności w obszarze terminologicznym ze względu na dużą rozbieżność nomenklatury w literaturze fachowej.

webmaster: Maciej Borkowski