Prof. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej opublikował książkę pt. "Do czego używa się literatury?". Wydawcą jest Fundacja "Tygodnika Powszechnego" a książka ukazała się w ramach akcji społecznej "Lekcje czytania z...", prowadzonej przez Fundację od 2009 roku.
Literatura nie rodzi się w bibliotekach, klasach szkolnych ani salach wykładowych. Rodzi się w miejscach, gdzie krzyżują się nasze doświadczenia oraz związane z nimi nastroje i refleksje. Tożsamość, realność, wolność, brak, strach, przynależność, miłość i wiele innych - na poszukiwanie takich właśnie doświadczeń wyrusza niniejsza książka. Trzynaście prób odpowiedzi na pytanie, do czego używa się literatury.

webmaster: Maciej Borkowski