W wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia zbiorowa p.t. "Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien" pod red. prof. Beate Sommerfeld, dr Karoliny Kęsickiej, dr Małgorzaty Korycińskiej-Wegner i dr Anny Fimiak-Chwiłkowskiej z Instytutu Filologii Germańskiej UAM.

W monografii autorzy poruszają zagadnienie oceny jakości przekładu literackiego w świetle dotychczasowych badań nad krytyką przekładu prezentując przy tym różnorodność perspektyw badawczych i wieloaspektowość krytyki przekładu.

 

 

webmaster: Maciej Borkowski