Promocje doktorskie i habilitacyjne Wydziału Neofilologii

29 stycznia 2014 r. w Collegium Minus odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz uroczysta promocja na stopień naukowy doktora nauk humanistycznych doktorantów Wydziału Neofilologii. 

Z Instytutu Filologii Germańskiej uroczystą promocję otrzymały dr hab. Joanna Drynda (Zakład Literatury i Kultury Austriackiej), dr hab. Beate Sommerfeld (Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego), dr Violetta Frankowska (Zakład Języka Niemieckiego), dr Dominika Gortych oraz dr Ewa Wize.

 

webmaster: Maciej Borkowski