Publikacja po kongresie IVG w Palermo

W wydawnictwie Peter Lang Verlag ukazała się publikacja z referatami z kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów IVG w Palermo (2021) pod tytułem "Wege der Germanistik in transkultureller Perspektive". W tomie 3 rozdział "Motivation zum Deutschlernen – zum Stellenwert des Sprachenlernens für die internationale Germanistik" współredagował prof. Maciej Mackiewicz, a w tomie 6 współredaktorem rozdziału "Kontrastive Korpuslinguistik" jest prof. Janusz Taborek.

 


Wege der Germanistik in transkultureller Perspektive. Akten des XIV. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) (Bd. 3) - Jahrbuch für Internationale Germanistik - Beihefte

Wege der Germanistik in transkultureller Perspektive. Akten des XIV. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) (Bd. 3) - Jahrbuch für Internationale Germanistik - Beihefte

webmaster: Maciej Borkowski