Tom 3 „Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation"

Z radością informujemy, że w przedsprzedaży dostępny jest już trzeci tom publikacji „Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation" opublikowany w wydawnictwie Harrassowitz, do którego hasła napisali pracownicy aż trzech jednostek naszego Instytutu: Zakładu Historii Literatury Niemieckiej (prof. Maria Wojtczakdr Anna Kochanowska-Nieborakdr Ewa Płomińska-Krawiec), Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych (prof. Maciej Mackiewicz) oraz Pracowni Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego (prof. Jerzy Kałążny).

Tom pod redakcją Sylwii Dec-Pustelnik, Petera Klimczaka, Arkadiusza Lewickiego i Izabeli Surynt powstał w ramach polsko-niemieckiego projektu w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznańscy germaniści opracowali następujące hasła:

  • „Pole gleich Katholik vs. Deutscher gleich Protestant (RELIGION)" – prof. Maria Wojtczak
  • „Deutsche und polnische ROMANTIK im Vergleich" – prof. Jerzy Kałążny
  • „Deutsch als Fremdsprache in Polen aus diachroner Perspektive (SPRACHE)" – prof. Maciej Mackiewicz
  • „Der edle Pole (STEREOTYP)" – dr Ewa Płomińska-Krawiec
  • „Schöne Polin (STEREOTYP)" – dr Anna Kochanowska-Nieborak
  • „Polnische Wirtschaft (STEREOTYP)" – dr Anna Kochanowska-Nieborak

„Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation" adresowany jest do wszystkich osób, które z powodów zawodowych lub prywatnych interesują się problematyką niemiecką i polsko-niemiecką – do wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć polsko-niemieckie napięcia i nieporozumienia, formy współpracy oraz wzajemne polsko-niemieckie oddziaływania. Autorzy publikacji wychodzą bowiem z założenia, że sama umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. Aby uniknąć nieporozumień, sporów, a nawet konfliktów, nieodzowne jest poznanie historii kultury i jej specyficznych kodów, mentalności danego społeczeństwa, właściwych mu standardów kulturowych czy form grzecznościowych. Prezentowany tom daje szansę pogłębienia wiedzy w tym zakresie, zmiany perspektyw i pozyskania nowych kompetencji, które ułatwią komunikację polsko-niemiecką.

Szczegółowe informacje na temat tomu, w tym przedmowa i spis treści, dostępne są pod adresem:

https://www.harrassowitz-verlag.de/Literaturgeschichte/Handbuch_der_deutsch-polnischen_Kommunikation/titel_7188.ahtml 

2023-01-19 - Handbuch Band 3

webmaster: Maciej Borkowski