Konferencja translatologiczna "Różnorodność kulturowa ..."

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję translatologiczną "Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży - przekład i recepcja". Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-11 stycznia 2019 r.

Języki obrad to niemiecki, polski i angielski. Na każdy referat przewidziano 20 minut oraz dodatkowe 10 minut na dyskusję.

Swój udział w konferencji potwierdzili już Prof. Dr. Brigitte Schultze oraz Prof. Dr. Hans-Heino Ewers.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w cyrkularzach.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 września br.

 

Call for papers_PL

Call for papers_DE

Call for papers_ENG

 

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski