Konferencja Norma a uzus III, Poznań 11-12 stycznia 2018 r.

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. na Wydziale Neofilologii odbyła się trzecia już konferencja translatologiczna z cyklu „Norma a uzus". Organizatorami konferencji były: Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej. Przedmiotem rozważań był tym razem „Przekład specjalistyczny jako dylemat".

 

Program konferencji

webmaster: Maciej Borkowski