Wydziałowe studia tłumaczeniowe

(red. M.B.)

Program studiów

Harmonogram egzaminów WSMTSiZ

Harmonogram egzaminów WSTK

 

Rozkład zajęć semestr zimowy 2022/2023:

Wydziałowe Studia Magisterskie: Tłumaczenie Ustne, I rok:

Wydziałowe Studia Magisterskie: Tłumaczenie pisemne i multimedialne, II rok:

 

webmaster: Maciej Borkowski