Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


WĄTROBIŃSKI, DAMIAN

 

Editorische Schriften

Facetten der literarischen Übersetzung / hrsg. von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński . -  Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018. -138 s. (Studien zur Germanistik und Translationsforschung, Bd. 1)   http://hdl.handle.net/10593/24228

Artikel, Studien, Kommuniques

Przełom 1989 w pamięci rodzinnej Niemców / Damian Wątrobiński // w: Przełom/y / pod red. Dominiki Gortych. - Poznań : Wydaw. Rys, 2015. - S. 51-60.

Komunikacja emocji w tłumaczeniu audiowizualnym. Audiodeskrypcja do filmu W ciemności Agnieszki Holland / Damian Wątrobiński  // w: Przekład i emocje. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" ; Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych,  2017. - S. 241-253  (Studia o przekładzie, nr 45)

Die Vermittlung von Emotionen in der Filmbeschreibung anhand der polnischen Audiodeskription von Izabela Künstler und Urszula Butkiewicz zum Film W ciemności von Agnieszka Holland / Damian Wątrobiński // w:  Facetten der literarischen Übersetzung / hrsg. von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński . -  Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018. -  S. 81-89.

Percepcja emocji i interpretacja dzieł malarskich poprzez tłumaczenie audiowizualne – rola audiodeskrypcji w nauce niewidomych uczniów / Damian Wątrobiński // w: Ogrody Nauk i Sztuk, t. 8/2018. -  S. 205-214.

Dylemat audiodeskryptora w procesie przekładu audiowizualnego / Damian Wątrobiński // w: Investigationes Linguisticae, 39. - Poznań 2018. - S. 140-150.

Audiodeskrypcja w obliczu emocji przedstawionych na płótnie. Analiza kontrastywna dwóch audiodeskrypcji do obrazu Olgi Boznańskiej "Imieniny babuni" / Damian Wątrobiński // w: Rocznik Przekładoznawczy, 14/2019. - S. 353-364. DOI: 10.12775/RP.2019.018
 
Performativität von Emotionen in der Audiodeskription von Werken der bildenden Kunst / Damian Wątrobiński // w:Linguistische Treffen in Wrocław 15, 2019 (I). - S. 393–400.           DOI: 10.23817/lingtreff.15-35  
      
Audiodeskrypcja jako punkt wyjścia dla wielosensualnego poznawania historii i sztuki - projekt "Obrazy bez barier" / Damian Wątrobiński // w: Ogrody Nauk i Sztuk, t. 9/2019. - S. 170-177. DOI:10.15503/onis2019.170.177

webmaster: Maciej Borkowski