Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


GRESER, EWA

Verfasserschriften, Monographien

Die Stadt Posen in der deutschsprachigen Literatur (1772-1918) / Ewa Greser. - Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2016. - 345 s.  (Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu 12).

Artikel, Studien, Kommuniques

Bergenroths „Croquis von Posen“ – gedankliche Spaziergänge durch die Stadt und ihre Geschichte / Ewa Greser // w: Studia Germanica Posnaniensia, 32. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2011. - S. 53-65.

Literaturwissenschaftlicher Doktoranden-Workshop: 4. Kieler Tage in Posen, November 2014 / Ewa Greser // w: Studia Germanica Posnaniensia, 35. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2014. - S. 115-116.

Polski i pruski Poznań na przeciwległych brzegach Warty. Przestrzeń urbanistyczna i architektura Poznania w niemieckiej literaturze fikcjonalnej / Ewa Greser  // w: Literatura a architektura. Literatura – konteksty, t. 1 / pod. red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego. - Kraków ; Warszawa :  Imedius Agencja Reklamowa, 2017. - S. 355-371.

Czeladnik w podróży. Wielkie Księstwo Poznańskie i jego mieszkańcy w relacji wędrowca z Saksonii / Ewa Greser  // w:   Inny w podróży, t. 1. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków / pod red. Oksany Weretiuk i Magdaleny Rabio-Birek. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. - S. 178-188.

„Mein Heimatland, mein Posen” – kreowanie niemieckiej tożsamości Poznania w tekstach pruskiego elementarza ojczyźnianego / Ewa Greser // w: Tożsamość, kultura, nowoczesność.  T. 2. Czas, pamięć. / pod. red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza i Ireneusza Szczukowskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. - S. 379-397.

Refleksje wokół „Work about Kleist” Franka Stellii / Ewa Greser  // w: Literatura a rzeźba / pod. red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2018. - S. 383-395 (Literatura – konteksty, t. 4)

„Am Wassersaum der Zeit entlanglaufen” – Anne Webers biographisches Schreiben in Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch (2015) / Ewa Greser // w: Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Narrative Verfahren und Traditionen in erzählender Literatur ab 2010 / hrsg. von  Simon Hansen, Jill Thielsen, Berlin : Peter Lang, 2018. - S. 117-132.

Zielone ścieżki dzieciństwa - przyroda XIX-wiecznego Poznania we wspomnieniach niemieckich autorów / Ewa Greser // w: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, tom 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,  2019. -  S. 369-384.

 

Übersetzungen


Libri veritatis Atanazego Raczyńskiego = Libri veritatis von Atanazy Raczyński, T. 1-2. - Poznań : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017 [tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski Ewa Greser].

webmaster: Maciej Borkowski