SZAŁAGIEWICZ, MAREK

Artikel, Studien, Kommuniques

Das schönste am Krieg ist die Rück.kehr… - Zur Gewaltästhetik in Tim Staffels Romanen / Marek Szałagiewicz // w: Kwartalnik Neofilologiczny, nr 4. - Warszawa, 2010. – S. 411-430.

Co nas przeraża w maszynach? – O kulturowej antypatii i lęku przed techniką / Marek Szałagiewicz // w: Orbis Linguarum, vol 39. - Wrocław,  2013. - S. 351-364.

Die Transzendenz der Gewalt im Angesicht der Wende – Thomas Hettches Nox und die besondere Konstellation der Postmoderne / Marek Szałagiewicz // w: Studia Germanica Posnaniensia, t. 34. -Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2013. - S. 129-148.

Zwischen Wortgewalt und Gewalttat. Die Geschwister im Geiste - Ulrike Meinhof und Heinrich von Kleist - und ihre gespenstische Korrespondenz in Dagmar Leupolds Roman Die Helligkeit der Nacht / Marek Szałagiewicz // w: Neuer Ernst in der Literatur? Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart / Kristin Eichhorn, (Hrsg.). - Franfurt am Main : P. Lang, 2014. - S.99-108.

Gra komputerowa jako tekstualny obiekt estetyczny – próba hermeneutyki gry komputerowej / Marek Szałagiewicz // w: Clash(es) and new beginnings in literature and culture / Sikorska, Liliana; Chudzińska-Parkosadze, Anna; Jarząb, Joanna; Frątczak, Marta (eds.). - Poznań : Wydział Anglistyki, 2014. - S. 167-177.

W stronę dzieła totalnego (Gesamtkunstwerk). O funkcji estetycznej gry komputerowej / Marek Szałagiewicz // w: Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów / pod red. Bartłomieja Oleszka i, Marzenny Wiśniewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 58-69.

Vom Idealismus zur Mordlust – die Demokratiefrage zwischen Michael Kohlhaas und Samuel Zborowski / Marek Szałagiewicz // w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Nr. 64/2 Marburg, 2015. -S. 264-289.    

webmaster: Maciej Borkowski