Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


 GORTYCH, DOMINIKA

Verfasserschriften, Monographien

Semantik der Leere in deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah / Dominika Gortych. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 251 s. (Kultur - Literatur - Mediens Bd. 3)

Implanty pamięci? Od/budowa zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku / Dominika Gortych, Guido Hinterkeuser, Łukasz Skoczylas. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017. - 207 s.

Erinnerungsimplantate – Der (Wieder-) Aufbau der Schlösser in Posen und Berlin im interdisziplinären Vergleich / Dominika Gortych, Guido Hinterkeuser,Łukasz Skoczylas ; unter Mitwirkung von Karsten Holste. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - 193 s. (Geschichte – Erinnerung – Politik. Studies in History, Memory and Politics, Bd.18).

Editorische Schriften

Kult(ura) szoku? :  praca zbiorowa / pod red. Dominiki Gortych. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2014. – 137 s. (Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t.  1).

Przełom/y  : praca zbiorowa / pod red. Dominiki Gortych . - Poznań :  Wydawnictwo Rys, 2015.- 140 s.  (Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. 2).

Wykluczenia /  pod red. Dominiki Gortych. - Poznań: Wydawnictwo  Rys, 2016. - 147 s.  (Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. 3).

Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady /red. Dominika Gortych, Łukasz Skoczylas. -  Poznań : Rys 2017. - 301 s.

Wolność / pod red. Dominiki Gortych. - Poznań : Rys, 2017. - 164 s. (Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. 4).

Niewy(ob)rażalne : praca zbiorowa / pod red. Dominiki Gortych. - Poznań : Rys, 2018. - 119 s. (Kulturoznawcze Studia Germanistów i Przyjaciół, t. 5).

Artikel, Studien, Kommuniques

Der melancholische Heimkehrer Austerlitz. Zur Identitätssuche in der fiktionalen Prosa von W.G. Sebald / Dominika Gortych // w: Piontek, Sławomir (red.): Linguae Mundi: rocznik naukowy, nr 5 Fenomen powrotu do domu we współczesnej literaturze i kulturze. Poznań: Oficyna Wydawnicza WSJO, 2010. - S. 73-92.

Drama z humorem... czyli o kabarecie na lekcji języka niemieckiego / Dominika Gortych // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 6. - Warszawa : Raabe, 2010. - S. 27-29.

Das hybride Fremdbild des Selbst : zum Identitätsproblem des globalisierten Menschen in Daniel Kehlmanns Roman Ruhm / Dominika Gortych // w: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung / Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - S. 123-130.

Kulturowe topografie Zagłady a tożsamość. O semantyce pustki w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej / Dominika Gortych // w: Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne" vol.9 (2012/4). - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2012.  - S. 23-46.

Identitätsstiftende Gegenbilder in der Literatur. Zum polnischen Shoah-Diskurs und seiner Rezeption in der deutschen Öffentlichkeit / Dominika  Gortych // w: Studia Niemcoznawcze,  t. 50. - Warszawa, 2012 . - S. 517-530.

Wer mich missversteht, versteht mich richtig - Aglaja Veteranyi zwischen Leben und Performace / Dominika Gortych //  w: Kwartalnik Neofilologiczny, 60/ 2. -  Warszawa, 2013. - S. 255-264.

Das postmoderne Shoah-Erzählen? Zu Kevin Vennemanns „Nahe Jedenew“ (2005) / Dominika Gortych //  w: „Neuer“ Ernst in der Literatur? Schreibpraktiken in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart / Kristin Eichhorn (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - S. 87-98 (Beiträge zur Literatur und Literaturwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts 25)

Trawestacja wspomnień konsekwencją niemożności zapisu traumy? O etycznym wymiarze (nie)prawdy na przykładzie fenomenu Binjamina Wilkomirskiego / Dominika Gortych //  w:  (Nie)prawda w literaturze i sztuce / Claudia Słowik, Anna Dobrowolska, Maja Siedlecka (red.). - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. 9-18.

Das Brandmal einer unsichtbaren Stadt. Kulturelle Ghetto-Topographien in der polnischen Literatur / Dominika Gortych // w: Place-Making in urbanen Diskursen / Ingo H. Warnke, Beatrix Busse (Hrsg.). -  Berlin : De Gruyter, 2014. - S. 385-401. (Diskursmuster Discourse Patterns, vol. 7)

Od wierności świadectwa do mityczności fantazmatu. Druga wojna światowa            w literaturze polskiej / Dominika Gortych // w: Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015) / pod red. Jerzego Kałążnego, Amelii Korzeniewskiej, Bartosza Korzeniewskiego. - Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2015. - S.45-80.

Von der Treue des Zeugnisses bis hin zum mythischen Phantasma : der Zweite Weltkrieg in polnischer Literatur / Dominika Gortych // w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis : siebzig Jahre danach (1945-2015) / Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016. - S. 43-82.

Strategie oporu wobec implantów pamięci. Przykład Poznania i Poczdamu / Łukasz Skoczylas, Dominika Gortych // w:  Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady / red. Dominika Gortych, Łukasz Skoczylas. - Poznań : Rys, 2017. - S. 211-231.

Artystka polityczna? Herta Müller pomiędzy słowem a obrazem / Dominika Gortych // w: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego / Monika Wolting, Ewa Jarosz-Sienkiewicz (red.). -  Kraków : Universitas, 2019. - S. 474-489.

Übersetzungen

ANTE OMNIA IESVS. Die fromme Anagramm-Dichtung des Fraustädter Diakons Johannes Timaeus / Thomas Hübner ; tłumaczenie Dominika Gortych (ANTE OMNIA IESVS. Pobożne wiersze anagramatyczne wschowskiego diakona Johannesa Timaeusa) w: "Verbum Domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu". Katalog wystawy. - Wschowa : Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2017. - S.75-88.

Rezensionen

Gortych D.[rec.] Eliza-Maria Hiemer: Generationenkonflikt und Gedächtnistradierung: Die Aufarbeitung des Holocaust in der polnischen Erzählprosa des 21. Jahrhunders. W: Przegląd Zachodni, 2 (351)/ 2014. -  S. 330-333.

Gortych D. [rec.] Jerzy Fiećko, Sławomir Piontek (Hg.) Powroty Fausta. Studia z literatury XIX i XX wieku. Poznań: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Lindego, 2013, s. 184   w: Studia Germanica Posnaniensia, 35. - Poznań, 2014. - S. 107-108.

webmaster: Maciej Borkowski