Studia Germanica Posnaniensia

sgp-okladkaISSN: 0137-2467
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Redaktor naczelny: Czesław Karolak

Wersja elektroniczna w repozytorium AMUR 

 

Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.
Wymieniane jest w wielu bibliografiach, m.in. w:
German Literature and Language Title List of Virginia Commonwealth University, The Ohio State University Libraries, Maison des Sciences de l’Homme, Hypermedia des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim, Datenbank der Österreichischen Nationalbibliothek, Polska Bibliografia Literacka, Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego, Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance, Deutsche Nationalbibliografie – Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Komitet Naukowy:

Prof. Dr. Włodzimierz Bialik (UAM), Prof. Dr. Józef Darski (UAM), Prof. Dr. Roman Dziergwa (UAM), Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim), Prof. Dr. Hubertus Fischer (Leibniz-Universität Hannover), Prof. Dr. Jerzy Kałążny (UAM), Prof. Dr. Czesław Karolak (UAM), Prof. Dr. Stefan H. Kaszyński (UAM), Prof. Dr. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (UAM), Prof. Dr. Beata Mikołajczyk (UAM), Prof. Dr. Kazimiera Myczko (UAM) Prof. Dr. Hubert Orłowski (UAM) Prof. Dr. Jan Papiór, Prof. Dr. Sławomir Piontek (UAM), Prof. Dr. Edyta Połczyńska (UAM), Prof. Dr. Brigitte Schultze (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Prof. Dr. Janusz Taborek, Prof. Dr. Heinz Vater (Universitat zu Köln) Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich), Prof. Dr. Maciej Walkowiak, Prof. Dr. Maria Wojtczak (UAM)

Recenzenci współpracujący:

Prof. Dr. Marino Freschi (Universita Roma Tre), Prof. Dr. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński), Prof. Dr. Werner Nell (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Prof. Dr. Bernhard Spies (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Prof. Dr. Marian Szczodrowski (Uniwersytet Gdański), Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz-Universität Hannover)

Wytyczne dla autorów
Wytyczne dla recenzentów

webmaster: Maciej Borkowski