Uwe-Johnson-Tage, Poznań 23.-25.11.2009


Dni Johnsonowskie w Poznaniu (23-25.11.2009), zorganizowane przez Zakład Historii Literatury Niemieckiej IFG UAM

Program

Plakat 

Ewa Pytel-Bartnik: Uwe Johnson-Tage in Poznań, 23.-25.11.2009 – Ein Bericht

 

 


webmaster: Maciej Borkowski