V Międzynarodowe Kolokwium Translatorskie - 5. Translationskolloquium, 26.10.-29.10.2009

Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego oraz Pracownia Technik Tłumaczenia IFG UAM zorganizowały
V międzynarodowe kolokwium translatorskie - 5. Translationskolloquium, 26.10.-29.10.2009, Poznań, DS "Jowita". Na kolokwium składały się:
  • międzynarodowa konferencja naukowa "Kulturbilder. Übersetzung und Rezeption" - "Obrazy kultury. Przekład i recepcja", 26.10.-27.10.2009
  • międzynarodowe warsztaty tłumaczenia konferencyjnego, 28.10.-29.10.2009

Lista referatów

Program konferencji

webmaster: Maciej Borkowski