Konstelacje Ingeborg Bachmann, 27.5.2009

Image „Wyraz jest szaleństwem, wypływa z naszego szaleństwa. Liczy się również przewracanie kartek, gonitwa od jednej strony do drugiej, ucieczka, współudział w szaleńczym, zakrzepłym wylewie życia w jednym jedynym zdaniu, ubezpieczenie wtórne zdań w życiu.

Czytanie jest nałogiem, który może zastąpić wszystkie inne nałogi lub czasami zamiast nich intensywniej pomaga wszystkim żyć” – takie słowa padają w Malinie, imaginacyjnej autobiografii Ingeborg Bachmann, pierwszym i jedynym opublikowanym za życia autorki ogniwie projektowanego przez nią cyklu Todesarten

Polska recepcja biografii i twórczości Ingeborg Bachmann jest ostatnimi czasy zadziwiająco skromna. 36 lat od śmierci jednej z najważniejszych poetek i prozaiczek austriackich XX wieku zapraszamy do udziału w jednodniowym seminarium (27 maja 2009) poświęconym współczesnym odczytaniom twórczości autorki Maliny. Podsumowaniem seminarium będzie panel, w którym wezmą udział: Anna Piwkowska, Sława Lisiecka i Ryszard Krynicki.

mgr Joanna Roszak (IFP UAM)
dr Łukasz Musiał (IFG UAM)

 Program:

KONSTELACJE INGEBORG BACHMANN
27 maja 2009
sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29


Godz. 12.00
Arkadiusz Żychliński, Kres języka i utopia literatury. Przypadek Ingeborg Bachmann
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Wieczór pijany i inne statki
Emilia Kledzik, Bachmann i neurotyczność
Beata Kornatowska, „Lecz czym jest muzyka?” Ingeborg Bachmann o muzyce i relacjach literacko-muzycznych

Godz. 14.00
Agata Barełkowska, Ingeborg Bachmann – Thomas Bernhard. Nić porozumienia
Łukasz Musiał, Język, eine Todesart: Kafka/Bachmann/Agamben
Joanna Roszak, Mak i pamięć. Bachmann i Celan
Izabela Sellmer, Herzzeit, Czas serca. Ingeborg Bachmann i Paul Celan w listach
Monika Roszak, Teatralizacja życia – Bachmann

Panel poetycki godz. 18.00
Austriacki Ośrodek Kultury, ul. Zwierzyniecka 7

Goście: Sława Lisiecka, Anna Piwkowska, Ryszard Krynicki 
Prowadzą: Joanna Roszak i Łukasz Musiał
 

webmaster: Maciej Borkowski