Lingwistyczne spotkania doktorantów (Poznań 2008)

II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego
Poznań, 31 maja 2008

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
Zakład Języka Niemieckiego
Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Józef Wiktorowicz
Zakład Językoznawstwa Germańskiego
Instytut Germanistyki
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zenon Weigt
Zakład Językoznawstwa Stosowanego
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
Uniwersytet Łódzki

Komitet organizacyjny

mgr Paulina Manka
mgr Karolina Waliszewska
mgr Ewa Wize
mgr Katarzyna Janiszewska-Wałowska

Publikacja
Tom pokonferencyjny ukaże sie w pierwszej połowie 2009 roku.

webmaster: Maciej Borkowski