Konferencja translatologiczna "Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży - przekład i recepcja" (10-11.01.2019)"

W dniach 10-11 stycznia 2019 r. na Wydziale Neofilologii odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży - przekład i recepcja" poświęcona zagadnieniom translatologicznym. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Neofilologii UAM oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii i została włączona w obchody jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Konferencja została również objęta patronatem honorowym JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego.


W konferencji uczestniczyli badacze przekładu literatury dla dzieci z ważnych europejskich ośrodków badawczych takich jak: Moguncja, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Rzymu, Uście nad Labem oraz polskich, m.in. z Torunia, Krakowa, Łodzi, Gdańska i Warszawy.
Wykłady plenarne wygłosili prof. Hans-Heino Ewers pt. Internationalisierung / Globalisierung auf dem Feld der Kinder- und Jugendliteratur angesichts des Wiedererstarkens nationalistischer Tendenzen, prof. Brigitte Schultze: Paratext and main text in translated graphic novels (comics): the classics for children and teens in Russ Kick's Graphic Canon - German and French oraz prof. Joanna Dybiec-Gajer: The role of fan communities in creating cultural diversity. Polish comics go English – a case study of Kayko and Kokosh English translation.


Konferencję zorganizowała „Grupa badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży" powstała w zeszłym roku na Wydziale Neofilologii z inicjatywy prof. UAM dr hab. Elizy Karmińskiej (Instytut Językoznawstwa) i prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (Instytut Filologii Germańskiej).

Informacje o konferencji ukazały się w Życiu Uniwersyteckim:

Będą dyskutować o literaturze dla dzieci

Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci

---------

Program konferencji

Plakat

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski