"Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas" oraz spotkanie autorskie z Arturem Beckerem i Dariuszem Muszerem (27.-29.11.2014)

Rok 1989 był rokiem przełomu demokratycznego w większości krajów Europy Środkowej. Z okazji 25-lecia tego wydarzenia nasz Instytut oraz Austriackie Forum Kultury przy współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury i Konsulatem Generalnym Niemiec we Wrocławiu zorganizowały międzynarodową konferencję "Przełom demokratyczny roku 1989 i jego ślady w literaturach Europy Środkowej", która odbyła się w dniach 27-29 listopada 2014 roku w Poznaniu.

Do udziału w spotkaniu zaproszono badaczy literatury z krajów środkowoeuropejskich (między innymi z Austrii, Czech, Niemiec, Polski i Węgier), by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem demokratycznego przełomu dla literatury. Refleksji poddane zostały m. in. nowe (środkowoeuropejskie) narracje konstrukcje tożsamości, literatura migracji, wpływ przełomu roku 1989 na rozwój literatur państw środkowoeuropejskich oraz obrazy tych wydarzeń w utworach poszczególnych twórców. Plan konferencji znajduje się na stronie internetowej konferencji: germanistyka.amu.edu.pl/wende

Miejscem obrad był Dom Studencki ,,Jowita" przy ul. Zwierzynieckiej 7, językiem konferencji język niemiecki.

Ponadto 27 listopada 2014 r. , w Collegium Novum UAM, odbyło się spotkanie autorskie z pisarzami: Arturem Beckerem i Dariuszem Muszerem - autorzy pokolenia przemian, żyjący w Niemczech, tworzący w języku niemieckim i polskim.

 

 

Plakat - Konferencja

 Plakat - wieczór autorski

webmaster: Maciej Borkowski