Studencka Konferencja „Język w poznaniu 5"

Dnia 17 maja 2013 r. odbędzie się V edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji Naukowej „Język w Poznaniu”.

Konferencję organizują, działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów (przy IFG) oraz Studenckie Koło Językoznawcze Remat (IJ).

Informacje o konferencji, adres kontaktowy oraz formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji JĘZYK W POZNANIU

webmaster: Maciej Borkowski